Home - начална страница

Колежи  с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ИСТОРИЯ
и

„Иком Интелект” ООД – история накратко:

•1992 г. – Създаване на „Иком Интелект” ООД
•1994 г. – Подписване на договор за организиране на дистанцинно обучение в България с Cook’s Institute of Electronics Engineering /CIEE/ – USA.
•1996 г. – Разкриване на Частно Професионално Училище по икономика и мениджмънт – София.
•1997 г. – Учредяване и членство на Българска Асоциация на Частните Училища /БАЧУ/.
•1998 г. – Дипломиране на първи випуск „Икономист-мениджър” на „Иком Интелект” и CIEE.
•1999 г. – Приети за членове в National Management Association /NMA/ – USA.
•2000 г. – Академичен одит от „Национална асоциация на частните, нетрадиционни училища и колежи” в САЩ.
•2002 г. – Преобразуване на ЧП Училище „Иком Интелект” в Професионален Колеж.
•2003 г. – Създаване на Частна Професионална Гимназия – гр. Плевен.
•2003 г. – Лиценз на МОН за професии „Маркетолог” и „Екскурзовод-аниматор”.
•2003 г. – Приет за член на Българския съюз на частните предприемачи – „ВЪЗРАЖДАНЕ”
•2004 г. – Създаване на Център за Професинално Обучение – Лиценз на НАПОО.
•2004 г. – Лиценз на МОМН за професия „Техник на компютърни системи”.
•2005 г. – Обявяване на Иком Интелект за Колеж на годината от фондация „Човешки ресурси”.
•2007 г. – Разкриване на Частни Професионални Колежи в градовете Монтана и Плевен. 2007 г. – Договор за партньорство и продължаващо обучение от колежа в бакалавърска степен с университет EUROPEAN UNIVERSITY – Испания (Барселона).
•2007 г. – Стартиране на обучение с преподаване на английски език за професията „Икономист мениджър” съгласно Европейска квалификационна рамка.
•2008 г. – Разкриване на Частен професионален колеж в град Хасково.
•2008 г. – Лиценз на МОМН за професия „Фирмен мениджър” (в туризъм, строителство, транспорт)
•2009 г. – Договор за партньорство и продължаващо обучение от колежа в бакалавърска степен с университет UNIVERSITY OF NICOSIA – Кипър.
•2010 г. – Лиценз на МОМН за професия „Проектант на компютърни мрежи”
•2011 г. – Лиценз на МОМН за професия „Репортер и водещ” (на радио и ТV предаване).
•2011 г. – Договор за партньорство и продължаващо обучение от колежа в бакалавърска степен с университет VAN HALL LARENSTEIN – Холандия.
2011-2012 учебна година – 20 години „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”
•2014 г. – Лиценз на МОН за професия "Треньор по конен спорт"
•2015 г. – Създаване на програми за професия "Пчеларство"
2016-2017 учебна година – 25 години „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”
 


 

„Иком Интелект” ООД е създаден като търговско дружество през 1992 година с решение на СГС дело №27032/1992 г. с основна дейност днес:

1.Управленско консултиране и разработка на проекти и програми за малкия и среден бизнес.
2.Издателска дейност, библиотека „Знаещ, Можещ, Богат”
3.Международни програми за обучение.
4.Колежанско обучение – ЧП Колежи.
5.Професионална квалификация и преквалификация – Център за професионално обучение.

и
  Copyright  ©  Иком Интелект