Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
БИБЛИОТЕКА
и

   Библиотеката на колежа е орентирана към създаване и обновяване с нова специализирана учебна литература, на български и на английски език, в сферите на: 
• Икономика
• Мениджмънт
• Маркетинг
• Туризъм – Хотелиерство, Ресторантьорство, Екскурзоводство
• Дизайн – Интериорен и Графичен
• Масови комуникации – Радио- и ТВ водещи

 Библиотечният фонд включва: 
• Учебни пособия / на хартиен или електронен носител /предоставени на колежаните в текущия учебен процес.
• Бизнес информационни справочници
• Периодични издания по тематични направления
• Аудио – визуални носители на бизнес информация
• Собствени издания на “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” в поредица “Знаещ, можещ, богат”

Издание на колежа  –  в. “Колежански вести”

Оригинални американски учебници и пособия / над 150 учебника специализирани по мениджмънт /

Специализирани издания за обучение на бизнес-английски.

Дарителски фонд: 
 Дарителският фонд “ПРОФЕСОР Д-Р БОРИС МАРИНОВ” е учреден на 24 юли 2003г. от г-н Здравко Маринов и г-жа Анна Маринова.
 Двамата учредители са родители на покойния проф.д-р Борис Маринов, бивш преподавател в колежа “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” и програмен директор на програмата по бизнес-администрация на английски език. 
 Библиотеката съдържа книги, дарени от г-н Здравко Маринов, книги, закупени със средства на Дарителския фонд и книги на колежа “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”.
 

На английски език
Учебната библиотека на английски език е съобразена с разработените учебни програми преподавани на английски език.

За всяко тематично направление:
ИКОНОМИКА
МЕНИДЖМЪНТ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА
СЧЕТОВОДСТВО
ФИНАНСИ
БИЗНЕС МАТЕМАТИКА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЛИДЕРСТВО
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
ПСИХОЛОГИЯ
ПРАВО
СТАТИСТИКА
се предоставят учебници на водещи световни издателства.









На български език
Учебната библиотека на български език е събрана и подредена по тематични направления, съобразени с утвърдени от МОМН и НАПОО учебни програми и курсове.

За всяко тематично направление:
ИКОНОМИКА 
МЕНИДЖМЪНТ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА
СЧЕТОВОДСТВО
ФИНАНСИ
БИЗНЕС МАТЕМАТИКА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЛИДЕРСТВО
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
ПСИХОЛОГИЯ
ПРАВО
СТАТИСТИКА
се предоставят учебници на водещи български издателства за периода от 1990 до 2011 година
 
 


 









ИКОМ ИНТЕЛЕКТ ООД има самостоятелна издателска дейност в поредица

„ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ”. Най-новите годишни издания може да откривате текущо в нашите НОВИНИ.

Издания на библиотеката за 2011 година са:
Нако Стефанов   „Организационна култура и управленска етика”
Димчо Тодоров   „Хотелиерство” 
Димчо Тодоров   „Ресторантьорство”
Пламен Павлов   “Online журналистика”
 

и
  Copyright  ©  Иком Интелект