Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
и
Какъв статут има колежа в България, съгласно изискванията на МОН?
Частен Професионален Колеж „Иком Интелект“ е създаден съгласно закона за професионалното обучение и е част от образователните структури в България. Лицензиран е от МОН за всяка професия.

Каква е продължителността на обучението и в какви форми се предлага?
Обучението в колежа е 2 години. Може да се изучава избраната професия в дневна, задочна или самостоятелна форма, в удобно за вас време.

Какъв език се преподава и как е организиран учебния процес?
В колежа се изучава задължително английски език. След тест за определяне на езиковото ниво учебните занятия се провеждат в дневна, вечерна или съботно-неделна форма.  Имате възможност да изучавате допълнително езика, извън учебния план.

Мога ли да изучавам всички дисциплини на английски език?
Ако имате добра подготовка по английски език ниво „Intermediate“ колежът предлага пълен цикъл на обучение, организиран само на английски език с англоговорящи преподаватели и оригинални американски учебници.  НОВО!!! Joint Bachelor Programs In Management

Има ли възрастова граница?
Колежанските програми на „Иком Интелект“ са отворени за всички кандидати над 18 годишна възраст.

Какъв е преподавателският екип и какви са акцентите на преподаване?
Обучението се води от изявени професионалисти с отлична академична подготовка. Акцентира се на професионалните знания и умения за всяка професия.

Каква е учебната литература и кой я предоставя?
Работи се на библиотечен принцип, като за всяка учебна дисцплина се получава учебник, конспект, помощни учебни помагала и след успешно взет изпит, същите се връщат. Не се изисква никакъв допълнителен разход на колежаните за закупуване на учебни пособия. Същите са включени в учебната такса за годината.

Какъв документ ще получа след двугодишното обучение в колежа?
Колежът издава:
* На български език – Свидетелство за съответната квалификационнна степен в дадената професия;
* На английски език    – Документ по стандарта Europass, който дава нова възможност за работа и продължаващо обучение по цял свят.

Мога ли да продължа образованието  си  за получаване на бакалавърска степен?
Продължаване на образованието се извършва на база издадена „академична справка“ от колежа   в съотвентите Висши учебни заведения, партньори на „Иком интелект“. Продължаващо обучение за  бакалавърски програми

Как мога да се запиша в колежа?    Условия за прием
След представяне на следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование /оригинал и ксерокопие/.
2. Документ за самоличност.
3. Медицинско свидетелство.
4. Четири броя снимки паспортен формат.

Какви са предимствата на колежанското обучение?
Работите и учите.
Учите, където живеете.
Работа (обучение) в малки групи.
Достъпен контакт с експерт-преподаватели. 
Получавате документ с Европейска валидност.
Бърза реализация на трудовия пазар.
Планирате и реализирате чрез „Step by step“  своята професионална кариера, предпочитана от работодателите заради високият професионализъм.
 

и
  Copyright  ©  Иком Интелект