Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
и
и
Задочна форма
През месец октомври 5 дни целодневно обучение за първи семестър
През месец януари 5 дни за втори семестър. 
Точните дати на очните занятия се съгласуват с обучаемите.

Модулно обучение
Всеки месец по два учебни дни (събота - неделя) завсяка учебна дисциплина.
Точните дати на очните занятия се съгласуват с обучаемите.
 

Индивидуално обучение
Индивидуален учебен план за всеки колежанин
Точните дати на очните занятия се съгласуват с обучаемите.
 

Дистанционна форма (онлайн) на обучение
Индивидуален учебен план за всеки колежанин
Онлайн достъп до учебна документация
Лична кореспонденция с консултант, водещ преподавател, организатор от колежа

Валидира на знания със възможност за съкратена форма на обучение
Ако имате познания по избраната от вас професия след консултация и събеседване в учебен отдел се предлага индивидуален план на обучение с цел дипламиране още в текущата учебна година.


и
и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект