Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
и
и
и
и
                                                   Организация на задочно обучение

Учебните занятия са организирани на модулен принцип по предварително обявен график за съответната специалност. 
Занятията започват през м.октомври на  учебна година и продължават до м.май. 
Продължителността на всеки модул е до 5 дни в месеца.
 

 

и
и
Организация на индивидуалното обучение

На модулен принцип , като всеки отделен модул се предлага  на колежанина по определен график както следва:
Среща с преподавател
Консултация по учебния материал
Конспект
Учебно помагало
Контролен тест
Окончателен изпитен тест се провежда в колежа , след предварителна договореност.

и
и
                                                    Организация на онлайн ( дистанционно ) обучение

Всеки записан колежанин в онлайн форма на обучение притежава своя парола ( колежански номер ) за достъп до учебни материали и лична кореспонденция с преподавател и учебен отдел.
За всяка от професиите колежа разполага с разработени учебни помагала, контролни и изпитни тестове и екип от преподаватели –консултанти.
Времето за самоподготовка се съгласува в учебен отдел и консултанта.
Онлайн формата на обучение не е ограничена със срокове за записване.
Записването за обучение в тази форма се извършва по общия ред на условия за записване, след изпращане на Заявка за онлайн обучение.

Диплома за завършено средно образование
4 бр.снимки
Подписан договор за обучение
Документ за платена учебна такса / по договор /

   Учебният процес може да стартира след оформяне на необходимата документация.

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект